Flight Number Aircraft Type Departure Airport Arrival Airport Departure Time Arrival Time Frequency Flight Statuse Flight Map
FXX534 BOING 733 Aden Khartoum 09 : 00 : AM 11 : 15 : AM MON Scheduled SHOW MAP
FXX535 BOING 733 Khartoum Aden 06 : 00 : AM 08 : 15 : AM TUE Scheduled SHOW MAP
FXX200 BOING 733 Aden Hargeisa Somalia 09 : 15 : AM 10 : 15 : AM TUE Scheduled SHOW MAP
FXX401 BOING 733 Dubai Aden 05 : 00 : AM 06 : 45 : AM SUN&WED Scheduled SHOW MAP
FXX200 BOING 733 Aden Hargeisa Somalia 07 : 45 : AM 08 : 45 : AM SUN&WED Scheduled SHOW MAP
FXX201 BOING 733 Hargeisa Somalia Aden 06 : 00 : AM 07 : 00 : AM FRI Scheduled SHOW MAP
FXX100 BOING 733 Aden Addis Ababa 08 : 00 : AM 09 : 30 : AM FRI Scheduled SHOW MAP
FXX101 BOING 733 Addis Ababa Aden 10 : 30 : AM 12 : 00 : AM FRI Scheduled SHOW MAP
FXX200 BOING 733 Aden Hargeisa Somalia 01 : 00 : PM 02 : 00 : PM FRI Scheduled SHOW MAP
FXX201 B-737-400 Hargeisa Somalia Aden 07 : 00 : AM 08 : 00 : AM MON Scheduled SHOW MAP